skip to Main Content

Kəpəz Mineral Fasad Suvağı

Kəpəz Mineral Fasad Suvağı

Sement əsaslı, yüngül, liflərlə möhkəmləndirilmiş, təbii görünüşlü bir səth əmələ gətirən son qat iç və çöl divarlar üçün örtük materialıdır

Səth hazırlığı

Səth təmiz, quru, möhkəm olmalıdır. Kəpəz istilik izolyasiya suvağı 3-4 mm qalınlığında vurulduqdan ən 48 saat (tam quruduqdan) sonra Kəpəz Mineral Örtük suvağı olunmalıdır. Kəpəz Mineral Örtük tətbiq olunmadan öncə mütləq mineral örtük tətbiq olunmalıdır.

Məhlulun hazırlanması

Kəpəz Mineral Örtük suvağı təmiz və soyuq su içərsinə yavaşca əlavə edilərək, qarışıq tam hamar (homogen) vəziyyətə gələnə qədər (təxminən 10 dəq) qarışdırılır. Lazım olan su miqdarı hava şəraitinə görə dəiqiləşdirilməlidir. Qarışdırma prosesi makina ilə də ola bilər. Makina ilə qarışdırılarkən makina içərsində qırıntıların qalmamağına diqqət yetirmək lazımdır. Hər dəfə məhsul qarışdırırılarkən eyni miqdarda su istifadə etmək lazımdır. Əks tətqirdə məhsulun içərsində naxış və ton fərqləri ola bilər. Hazırlanan qarışıq hava şəraitinə uyğun olaraq 2 saat ərzində istifadə olunmalıdır. Sərtləşmiş məhsulun üzərinə su əlavə edib yenidən istifadə etmək olmaz.

İstifadə qaydaları

Hazırlanan homogen qarışıq paslanmaz polad mala ilə səthə vurulur. Kəpəz Mineral Örtük suvağı səthə tətbiq edilərkən ən çox 10 dəqiqə ərzində bəzək verilə bilər. Birbaşa günəş işıqlarının təsiri altında, sərt külək şəraitində, yüksək rütubət və yağış şəraitində məhlulu tətbiq edilməməlidir. Səth tam qurulmayana qədər nəm, yağış və küləkdən qorunmalıdır. Məhlulun +5 C ilə +25 C hava hərarəti şəraitində tətbiq edilməsi tövsiyyə edilir. Daha isti hava şəraitində səthin yetərincə nəmləndirilməsi vacibdir. Divar səthinin boyanması üçün normal hava şəraitində 24 saat gözlənilməlidir.

Qablaşdırma

25 kq-lıq kraft kisə

Anbarlaşma

Quru şəraitdə və açılmamış orijinal qablaşdırmada 12 ay boyunca saxlanıla bilər

Diqqət!

Göz və dəri ilə təmasdan qaşılmalıdır. Dəri ilə təmasda çoxlu su ilə yuyulmalıdır.

Texniki xüsusiyyətləri

Quru səth qalınlığı > 400m

Dənə böyüklüyü S4

Su buxarı ötürmə – 15 < (g/m2d) < 15 (Vz)

Su ötürmə 0,1 > kg/m2 ((24h)0,5)> 0,5

(W2 sinfi) – orta

Back To Top