skip to Main Content

Pak-Çim Kafel və Keramika Yapışdırıcısı

Pak-Çim Kafel və Keramika Yapışdırıcısı

Pak-Çim Kafel və Keramika Yapışdırıcısı xarıcı və daxili məkanlarda istifadə olunan, kafel, metlax, keramika və üzlük daşlarının montajı üçün nəzərdə tutulan yüksək yapışdırıcılıq qabiliyyətinə malik sement əsaslı tikinti materialı

Tətbiq sahələri

Daxili və xarici məkanlarda

Divarlarda, döşəmə və tavanlarda nahamarlıqları örtmək, keramika tərkibli plitələrin montaj etmək üçün

Mətbəx, hamam otağı dəhlizlərdə, hovuzlarda və s. yerlərdə rahatlıqda istifadə oluna bilər

Səth hazırlığı

Tətbiq olunan sahənin tozsuz, təmiz və düz olmasına diqqət yetirilməlidir. Səth yapışmanı zəiflədən maneələrdən təmizlənməlidir. Təmirə ehtiyac duyulan sahələr bir gün əvvəl Kəpəz Alçı ilə təmir edilməlidir. Səth temperaturu 20 dərəcədən çox olarsa, səth mütləq nəmləndirilməlidir.

Qarışdırma

Göstərilən miqdarda su təmiz bir qaba doldurulur. Kisə açılır, suyun üzərinə yavaş-yavaş əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq-lik mikserlə 3-4 dəqiqə homogen hal alana qədər qarışdırılır. 3 dəqiqə fasilə verildikdən sonra yenidən 1 dəqiqə qarışdırılaraq istifadəyə hazırlanır.

Qarışıq nisbəti

1 kq Pak-Çim Kafel və Keramika Yapışdırıcısı üçün 270 qram su qarışığının qatılığı 1,60 kq/litr-dir.

Tətbiq qaydası

Malanın düz tərəfi ilə qalınlıqda səthə vurulur, bu təbəqə qurumdan, qarışıq malanın daraqlı tərəfi ilə bərabər formada tətbiq olunur və dərhal yapışdırma işinə hazırlanır. Eni 15 sm və qalınlığı 6 mm-dən çox olan materialların (kafel, metlax və s.) yapışdırılacaq tərəfinə malanın düz tərəfi ilə 1mm qalınlıqda Pak-Çim Kafel və Keramika Yapışdırıcısının çəkilməsi tövsiyyə edilir. Bu metodun xüsusən xarici məkanlarda, temperatur dəyişikliyinin yüksək olduğu yerlərdə tətbiq edilməsi vacibdir. Bu növ tətbiq sayəsində istifadə olunacaq materialın yapışacaq hissəsi tamamilə qarışıqla bağlanmış olacaq.

Qablaşdırma

25 kq-lıq polietilen tərkibli kağız kisə

Sərfiyyat

İstifadə olunacaq malanın daraq uyğun olaraq 3,5-6 kq/m2 arasında dəyişə bilər

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şəraitində istehsal tarixindən etibarən 12 aydır. Açılmış kisələr ağzı bağlı şəkildə anbarlanaraq 7 gün ərzində istifadə olunmalıdır.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi: Boz

Tərkibindəki hissələrin miqdarı : 0,5 mm-dən çox olmayaraq

Qatılıq: Təxminən 1,6 kq/dm3

Yapışma müqaviməti :  0,5 N/mm2

İstifadə temperaturu : +5  ̊C-dən +30  ̊C

Aralıq doldurma müddəti : 24 saat

İstifadə qalınlığı : 3-6 mm

Qarışıq halda istifadə müddəti : 2 saat

Səthdə istifadə müddəti : Minimum 20 dəq

 

Back To Top