skip to Main Content

Kəpəz Astar Suvağı

Kəpəz Astar Suvağı Divar və tavanların rənglənməsindən və divar kağızlarının yapışdırılmasından öncə suvanması məqsədilə istifadə edilən gips əsaslı tikinti materialı.…

Kəpəz Üzlük Suvağı

Kəpəz Üzlük Suvağı Boyanma işlərindən və divar kağızlarının yapışdırılmasından öncə divar və tavanların suvanması məqsədilə istifadə edilən gips əsaslı tikinti…

Nur Astar Suvağı

Nur Astar Suvağı Divar və tavanların rənglənməsindən və divar kağızlaırının yapışdırılmasından öncə  suvanması məqəsədi ilə istifadə edilən gips əsaslı tikinti…

Nur Üzlük Suvağı

Nur Üzlük Suvağı Material haqqında Nur Üzlük Suvağı astar suvağının divar və ya tavana vurulub cilalanmasından sonra tətbiq edilir. Tətbiq…

Nur İnşaat gipsi

Nur İnşaat Gipsi Daxili beton, kərpic divar və tavanların, suvaq çəkilmiş səthlərin hamarlanması, həmçinin, gipskarton arakəsmələr arasında çat və boşluqların…

Nur Pudra və Kartonpiyer

Nur Pudra və Kartonpiyer Daxili məkanlarda divar və tavanlarda dekorativ elementlərin yaradılması, lepka və paduqaların hazırlanması üçün istifadə olunur.  Material…

Nur Ekonomik Astar Suvağı

Nur Ekonomik Astar Suvağı Daxili məkanlarda divar və tavanların hamarlaşdırıması üçün istifadə edilən, əl və makina vasitəsi ilə tətbiq edilə…

Kəpəz Birbaşa Astar Suvağı

Kəpəz Birbaşa Astar Suvağı Kərpic, mişardaşı, beton, alçı panel, qazbeton, gipsbeton, briket və s. kimi səthərin üzərinə qara suvağa (sement…

Kəpəz Alçı Panel Yapışdırıcısı

Kəpəz Alçı Panel Yapışdırıcısı Beton, qazbeton, kərpic və s. səthlərə alçı panel lövhələrinin (gipskarton lövhə) yapışdırılması üçün istifadə edilən inşaat…

Kəpəz Alçı Panel Aralıq Doldurucusu

Kəpəz Alçı Panel Aralıq Doldurucusu Alçı panellərin (gipskarton lövhə) montajın edilməsindən sonra lövhələrin arasında qalan boşluqların doldurulması və hamarlanması, həmçinin…

Kəpəz Makina Suvağı

Kəpəz Makina Suvağı Kərpic, mişardaşı, beton, alçı panel, qazbeton, briket və s. kimi səthərə xüsusi avtomatik avadanlıq (aqreqat, makina) vasitəsilə…

FIXOBOY (oboy suvağı)

Fixoboy (oboy suvağı) Fixoboy (oboy suvağı) divar kağızı montaj ediləcək səthlərdə beton, sement suvağı və ya astar şpatlyovkası üzərindən tətbiq…

Back To Top