skip to Main Content

Alpan markalı 12 mm-lik Ağ Alçı Panelləri (Gipskarton Lövhə)

Alpan markalı 12-mm-lik Ağ Alçı Paneli (Gipskarton Lövhə)

Təmir və tikinti işlərində otaqlar arasında arakəsmələrin düzəldilməsində, müxtəlif formalı tavan örtüklərinin hazırlanmasında istifadə edilən Alpan Alçı Panelləri (Gipskarton Lövhə) gips əsaslı inşaat materialıdır.

Alpan markalı 12-mm-lik Ağ Alçı Paneli (Gipskarton Lövhə) 12 mm-lik Ağ Alçı Panelləri (Gipskarton Lövhə) özəyi lövhəyə yüngüllük, lazımi sərtlik və istifadəyə yaararlılıq qabiliyyətini artıran yüksək saflığa malik təbii gips daşından hazırlanır. Alçı Panellərinin (Gipskarton Lövhə) hər iki tərəfi lövhəyə elastiklik və möhkəmlik verən xüsusi karton təbəqə ilə örtülüdür. Alpan Alçı Panellərinin (Gipskarton Lövhə) istifadəsi asandır, işçilik və zaman baxımından qənaət etməyə imkan verir, bu da inşaat məsrəflərini önəmli dərəcədə azaldır. Alpan Alçı Panelləri (Gipskarton Lövhə) ilə düzəldilən divar və tavanlar yüngül olduğuna görə, əsasən, tavan örtüklərinin hazırlanmasında istifadə edilir.

Texniki xüsusiyyətləri

Uzunluq – 2500 m

En – 1200 mm

Qalınlıq – 11,6 mm

Ortalama ağırlıq – 8,8 kq/m2

Əyilmə müqaviməti – Kağız liflərinə perpendikulyar – 390T-53

Əyilmə müqaviməti – Kağız liflərinə paralel

 

Back To Top