skip to Main Content

Feniks Fasad Emulsiyası

Feniks Fasad Emulsiyası

Akrilik kopolimer əsaslı, çatlamayan və tökülməyən, mat görünümlü, qoxusuz, yüksək keyfiyyətli, dekorativ son qat çöl divar boyasıdır

İstifadə sahələri

Bu boyadan binaların xarici hissələrində beton, gips, kərpic və digər köhnə və yeni səthlərdə istifadə olunur

Xüsusiyyətləri

Feniks fasad boya hər növ səthə yüksək yapışma qabiliyyəti olan, yüksək örtücülüyə malik, çatlamayan və tökülməyən, qoxusuz, fırça və roliz izi buraxmayan, ətraf mühitə zərərsiz, axmaya davamlı, dekorativ son qat çöl divar boyasıdır. Yüksək örtücülüyə malikdir və tənəffüsetmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubətin çölə çıxmasını təmin edir. Tərkibindəki silikon sahəsində rütubətli mühitlərdə səthin qabarmasını və tökülməsinin qarşısını alır.  Yağışa, nəmə və günəş şüalarının təsiniə davamlıdır. Dəniz sahillərindəki tikililərdə duzlu suların mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənmiş olmalı, qabarıq olan hissələr tamamilə düzləşdirilməli və səth quru olmalıdır. Yeni suvaqlanmış səthlər boyanmadan öncə 4 həftə gözlənilməlidir. İlk olaraq çatlar doldurulur beton, gips, kərpic və digər köhnə və yeni səthər toz və kirdən təmizlənməlidir. Birinci qatda boyanın 20-25%-ə, ikinci qatda isə 10-15%-ə qədər su ilə incəldilərək fırça və ya rolik ilə səthə çatdırılmalıdır. İsitfadə vaxtı temperatur +5 C ilə +30 C və rütubət 80%-dən aşağı olmamalıdır.

Sərfiyyatı

Səthin hopduruculuq dərəcəsindən asılı olaraq təkqatda 11-13 mm2 lt-dir

Saxlama müddəti

Günəş işığı düşməyən yerdə, orginal qabda, qapağı açılmadan, donmadan qorunmaq şərtilə 2 il saxlanıla bilər.

Quruma müddəti

İlk quruma – 1 saat

Tam quruma – 24 saatdır

Təhlükəsizlik tədbirləri

Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qoruyun. Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi – Ağ

Məhsulun quruluşu – akriliksopolimer əsaslı

Qatı maddə miqdarı 72-74 %

Sıxlığı – 1,60 kq/litr

Tam quruma müddəti – 24 saaatdan sonra

Qablaşdırma  – 3,5 ; 10,0 və 25,0 kq vedrələr

Yapışqanlıq : 120 KU-125 KU 25 C-də

PH : 8-9

Back To Top