skip to Main Content

Kəpək Özüyayılan (Self-Levelling) Döşəmə Materialı

Kəpəz Özüyayılan (Self-Levelling) Döşəmə materialı

Özüyayılan, mineral tərkibli, xüsusi sement əsaslı döşəmə örtüyü

Istifadə sahələri

Keramika, qranit, mərmər, taxta parket, laminat, parket, xalça, pvc, linolium, kauçuk örtüklər altında və arzu edilən hamarlıqda olmayan müxtəlif yerlərin hamarlanmasında istifadə edilir

Məhsulun üstünlükləri

Yüksək müqavimət göstərir, hər qalınlıqda asanlıqla tətbiq edilir, özlüyündə yayılır, pompa ilə tətbiq edilir, təkərli arabanın yükünə davam gətirir, yerdən isidilən məkanlar üçün müvafiq hesab edilir, qənaətcil istifadə etmək olur.

İstifadə miqdarı

Səthin vəziyyətindən asılı olaraq fərqlilik göstərir. Hər 1 mm qalınlıq üçün 1,5 kq/m2 material lazım olur.

Saxlama

Rəfdə saxlama müddəti 6 aydır. Məhsullar sərin və quru bir şəraitdə ən çox 6 torba üst-üstə qoymaq şərti ilə saxlanılmalıdır.

Səthi hazırlama

İşin görüləcəyi yer laxlamış hissələrdən, yağ və digər kimyəvi materiallardan təmizlənmiş, çatsız, quru və təmiz olmalıdır. Hamarlamaq üçün olan bu məhlulun istifadəsindən öncə yerə müvafiq bir astar çəkilməsi əhəmiyyətli şəkildə məsləhət görülür.

Hazırlanma təlimatı və istifadəsi

4-5 litr suya (hava hərarətindən asılı olaraq fərqli ola bilər) təmiz və sərin suyun içərsinə (25 kq) toz əlavə edilir (suyu  tozun üzərinə əlavə etmək olmaz), mexaniki qarışdırıcı ilə 3-4 dəqiqə  ərzində homogen vəziyyətə gətirilir. 3-4 dəqiqə gözlədikdən sonra məhlul 30 saniyə ərzində qarışdırılır və istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Məhlul tətbiq edilərkən hava hərarəti +5 dərəcə ilə +35 dərəcə arasında olmalıdır. Hazırladığınız məhlulu maya ilə istədiyiniz qalınlıqda yayın. 5 mm-dən qalın olan işlər zamanı quru qarışığa 30% və 50% nisbətində 0-4 mm qalınlığında kvars qumu əlavə edilə bilər.

Diqqətli olacağımız məsələlər

Səth, yapışdırıcılıq qabiliyyətini azaldan materiallardan təmizlənməli və məhlul tətbiq edilmədən öncə səthə müvafiq astar çəkilməlidir. Özüyayılan və hamarlanma qabiliyyətinə malik olan bu məhlul tez bərkidiyindən onu hər dəfə istidafə edəcəyiniz miqdarda saxlayın. Bərkiyən məhlul yenidən su ilə yumşaldıla bilər. İş görəcəyiniz məkanı yüksək istilikdən, ultrabənövşəyi şüaların və güclü hava axının təsirindən qoruyun. Hava qabarcıqlarının aradan qaldırılması üçün təkərli fırçadan istifadə edin.

Alətlərin  təmizlənməsi

İşi başa çatdıqdan sonra alətləri su ilə yuyun.

Texniki xüsusiyyətləri

Toz rəngində : Boz

İşləmə hərarəti : Yüksək istilik minimum +5 dərəcə

Tətbiq etmə prosesi : 15-25 dəqiqə

Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilməsi : 12-18 saat

Üzləmə üçün hazır vəziyyətə gəlməsi : 24-48 saat

Tətbiq etmə aləti : Mqvafiq mala və ya kirpi val

 

Back To Top