skip to Main Content

Alpak Alçı Panel (Gipskarton) Profilləri

Alpak Alçı Panel (Gipskarton) Profilləri

Alpak Profilləri asma tavan sistemlərinin, otaq arakəsmələrinin hazırlanması zamanı alçı panel (gipskarton) lövhələrinin montajı üçün istifadə edilən metal tərkibli inşaat materialıdır.

Alpak Profilləri paslanmaya qarşı davamlı olan sinklənmiş metaldan hazırlanır. Profillərin elastikliyi tavan və divar sistemlərinin zəlzələyə davamlılığını artırır. Alpak Profilləri uzun ömürlüdür, xarici təsirlərə dayanıqlıdır. Asan boyanır, homogen səth görüntüsünə malikdir.

Şirkətimizin müxtəlif təyinatlı profil çeşidləri istehsal edir. Şərti olaraq “U” Profili adlandırılan Alpak Profili tavan və divar sisteminin perimetri boyu, “C” Profili adlandırılan Alpak Profili isə montaj olunan səth müstəvisi boyu profil torunun hazırlanması zamanı istifadə edilir.

Qalınlığına görə profil çeşidləri:

C profil U profil
0,35 mm 0,35 mm
0,40 mm 0,40 mm
0,45 mm 0,45 mm
0,50 mm 0,50 mm
0,60 mm 0,60 mm

 

 

Back To Top